Lurraldea

 

Orri honetan Erandioko Udalaren Plangintzako Arau Subsidiarioen dokumentuaren arau-testua txertatu da. Dokumentu hori behin betiko onartu zen 1990eko apirilaren 5eko eta 1992ko martxoaren 13ko Foru Arauen bitartez, eta 1993ko ekainaren 4ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 126. zenbakian argitaratu zen.

Era berean, Arau Subsidiarioen dokumentazio grafikoa osatzen duten plano nagusiak erantsi dira behin betiko onartutako bertsioaren arabera; beraz, ondoren onartutako arauen barruko aldaketak ez dira erantsi. Horrenbestez, ohartarazten da informatzeko soilik direla.