ERANDIOKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPEN-DOKUMENTUA ETA AZTERKETA ESTRATEGIKOA JENDAURREAN ERAKUSTEA

ERANDIOKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPEN-DOKUMENTUA ETA AZTERKETA ESTRATEGIKOA JENDAURREAN ERAKUSTEA 

2017ko abenduaren 22ko 2488/2017 Alkatetza Dekretua oinarri hartuta, erabaki da Erandioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aurrerapen-dokumentua eta azterketa estrategikoa jendaurreko erakustaldian jartzea, bi hilabetez, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik hasita.

Epe horretan, bidezko iritzitako iradokizunak eta beste ordenamendu-ereduak aurkez daitezke, eta maiatzaren 5eko 716/2014 Alkatetza Dekretuak onartutako Herritarren Partaidetza Programako ekintzak gauzatuko dira, agiria idatzi duen taldeak adostutako irizpideak jarraikiz.

Dokumentazioa