Udal araudia

 

Udal Araugintza Plana
2020

 Alkatearen Dekretua (PDF 6MB)

 


Udal Araugintza Plana- 2020

 • Hirigintzako lizentziak, aurretiazko komunikazioak, erantzukizunpeko adierazpenak eta lurzoruaren eta eraikuntzaren erabileran esku hartzeko gainerako bitartekoen izapidetza arautzen duen ordenantza.
 • Lehendik dauden eraikinen beheko solairuetan dauden lokalak etxebizitza bihurtzeari buruzko ordenantza.
 • Udalaren saneamendu-sarearen ordenantza
 • Terrazen eta mahaien instalazioari buruzko udal-ordenantza aldatzea.
 • Gizalegetasunari buruzko udal ordenantza, bide publikoaren erabilera eta garbiketa eta hiri-paisaiaren babesa arautzen dituena.
 • Erandioko Udalaren etxez etxeko laguntza zerbitzuaren prestazioa arautzen duen udal ordenantza aldatzea.
 • Gizarte premiako egoeretarako udal laguntzak arautzeko Ordenantza aldatzea.
 • Mendekotasun-arriskuan edo -egoeran dauden pertsonentzako Eguneko Arreta Zerbitzuaren prestazioa eta zerbitzua arautzen duen udal ordenantza.
 • Udal ekipamenduen ordenantza.
 • Dirulaguntzak arautzen dituen udal ordenantza.
 • Erandioko udalerrian kaleko salmenta arautzen duen ordenantza aldatzea.
 • Erandioko udalerrian kaleko salmenta arautzen duen ordenantza aldatzea.