Hitzarmenak eta kudeaketa aginduak

Erandio Elizateko Udala eta Bizkaiko Foru Aldu Aldundia

Xedea: Besteren Laguntza behar duten Adinekoei Erandioko San jose egoitzan Foru Egoitza Publikoaren Zerbituza ematea.