Diru-laguntzak

 

Diru-laguntzak 2017 - Adinekoak

Gizarte Ekintza sailaren diru-laguntzak emateko 2017ko deialdia, zahartze aktiboa sustatzeko eta adineko pertsonei zuzendutako gizarte intereseko ekimenak zein jarduerak laguntzeko izango dena

Epea: hogeita hamar (30) egun naturalen epean, deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta (BAO zb. 93, 2017ko maiatzak 17)

Luzapena: hogei (20) egun naturalen epean, deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta

 

 

Aurreko urteak