Guri buruz

Webgune hau herritarrentzat interesgarria izan daitekeen informazioa biltzeko jaio da.

www.erandio.eus guneak ekintza eta gertakari garrantzitsuak, Udalaren funtzionamendu eta antolaketa, udal zerbitzuak, herritarrentzako baliabideak eta udalerriko ondare turistikoari buruzko informazioa, besteak beste, ezagutzeko aukera eskaintzen du.