Albisteak

 

2017ko LAN-POLTSA
ETXEKO LAGUNTZAILEAK

2017ko ETXEKO LAGUNTZAILEAK lan-poltsa osatzeko Ebaluazio Batzordeak 2017ko abenduaren 15an egindako bilkuran honako hau erabaki zuen:

LEHENA.- Baldintzak ez betetzeagatik bazter utzitakoen behin behineko emaitzak argitara ematea.

BIGARRENA.- Onartutakoen merituen balorazíoaren behin behineko emaitzak argitara ematea.

HIRUGARRENA.-Alegazioak edo erreklamazioak aurkezteko epea ematea 2018ko urtarrilaren 19ko 14:00ak arte.

Inork ez badu ez alegaziorik ez erreklamaziorik aurkezten, behin behineko emaitza hauek behin betikoak izango dira.