Albisteak

 

2017ko LAN-POLTSA
EUSKALTEGIKO IRAKASLEAK

2017ko EUSKALTEGIKO IRAKASLE  lan-poltsa osatzeko Ebaluazio Batzordeak 2018ko apirilaren 20an egindako bilkuran honako hau erabaki zuen:

LEHENA.- Baldintzak ez betetzeagatik bazter utzitakoen behin-behineko emaitzak argitara ematea.

BIGARRENA.- Onartutakoen merituen balorazioaren behin-behineko emaitzak argitara ematea.

HIRUGARRENA.- Alegazioak edo erreklamazioak aurkezteko epea ematea 2018ko maiatzaren 9ko 14:00ak arte. 

 

 Emaitzak jakiteko, egizu klik irudian: