Albisteak

Jendearen aurrean jartzea Hautesle-errolda 

Aitziber Oliban Gutierrez
Erandio Elizateko alkatea naizen honek,

Honako hau jaknarazten dut:
2019ko martxoaren 17tik otsailaren 24ra arte, egun biak barne direla, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan Antonio Trueba zeharkalea 2an eta Meso kalea 20an, kokatuak dauden bulegoetan, astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara, Hautesle Errolda jendaurrean jarriko dugu herritar guztiek ikusteko aukera izan dezaten. Izan ere, Estatistika Institutu Nazionalak (Hautesle Erroldaren Bulegoa) bidalitako Hautesle Errolda jaso du Udalak, zortzi egunez jendaurrean erakusteko eskariarekin batera.

Emandako epe horretan aurkeztu  beharko dituzte interesatuek bidezko iritzitako erreklamazioak Udaletxean edo Hautesle Bulegoko Probintzia Ordezkaritzan. Horretarako, NAN, pasaporte edo gida-baimena aurkeztu beharko dute, fotokokpia bat erantsiz.

Erandion, 2020ko otsailaren 14an