Albisteak

 
2017ko ADMINISTRARIEN lan-poltsa osatzeko Ebaluazio Batzordeak 2017ko irailaren 18an egindako bilkuran honako hau erabaki zuen:

LEHENA.- Baldintzak ez betetzeagatik bazter utzitakoen behin behineko emaitzak argitara ematea.

BIGARRENA.- Onartutakoen merituen balorazioaren behin behineko emaitzak argitara ematea.

HIRUGARRENA.- Alegazioak edo erreklamazioak aurkezteko epea ematea 2017ko urriaren 6ko 14:00ak arte.

Inork ez badu ez alegaziorik ez erreklamaziorik aurkezten, behin behineko emaitza hauek behin betikoak izango dira.