Albisteak

 
2017ko LAN-POLTSA Garbitzaileak

 Merituen berrikusteko epea zabaltzen da:

- Ekainaren 25era arte, 14:00etan

Inork ez badu ez alegaziorik ez erreklamaziorik aurkezten, behin behineko emaitza hauek behin betikoak izango dira.

Sartu zerrendan