Albisteak

 

LAN-POLTSA 2017
ADMINISTRARIAK

 

2017ko ADMINISTRARIEN lan-poltsa osatzeko Ebaluazio Batzordeak honako hau erabaki du:

 

LEHENA.- 2017ko azaroaren 15ean argitaratutako behin-behineko emaitzei egindako alegazioak ebaztea.

BIGARRENA.- Ekipo informatikoekin egindako azterketa praktikoaren behin betiko emaitzak argitara ematea